Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Η ρομποτική αποτελεί μια σχετικά καινούργια επιστήμη η οποία συνδυάζει στοιχεία ανάπτυξης λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης, προηγμένης μηχανολογίας, μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς κλπ. Παράλληλα οι πρώτες ολοκληρωμένες εφαρμογές της εμφανίζονται σε τομείς όπως η βιομηχανία, η ιατρική, η αεροπλοΐα, επηρεάζοντας την καθημερινότητά μας. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εξοικειωμένοι σε σημαντικό βαθμό με τις νέες τεχνολογίες, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ρομποτική και δηλώνουν ενθουσιασμένοι όταν έρχονται σε επαφή με εφαρμογές ρομποτικής.

H εκπαιδευτική ρομποτική εμπνέεται από:

* τις κονστρακτιβιστικές (constructivist) θεωρίες του Jean Piaget, ο οποίος υποστηρίζει ότι η μάθηση στον άνθρωπο δεν είναι αποτέλεσμα μετάδοσης της γνώσης, αλλά μια ενεργητική διαδικασία κατασκευής της γνώσης που βασίζεται στις εμπειρίες. (Piaget, 1972)
* την κονστρακσιονιστική (constructionist) εκπαιδευτική φιλοσοφία του S. Papert που προσθέτει ότι η απόκτηση νέας γνώσης συντελείται πιο αποτελεσματικά όταν αυτοί που μαθαίνουν ασχολούνται με την κατασκευή προϊόντων που έχουν προσωπικό νόημα για αυτούς. Ο στόχος του κονστρακsιονισμού είναι να δώσει στα παιδιά κατάλληλα πράγματα να κάνουν έτσι ώστε να μάθουν στην πράξη με αποτελεσματικότερο τρόπο από ό, τι πριν (Papert, 1980).

Σ' αυτό το θεωρητικό πλαίσιο υιοθετείται μια κοινωνικο-εποικοδομητική (social-constructivist) άποψη όπου η μάθηση δεν είναι εξατομικευμένη αλλά αποτελεί κοινωνική και κοινωνικοποιημένη δραστηριότητα, δηλαδή η μάθηση λαμβάνει χώρα σ' ένα κοινωνικό περίγυρο. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο η χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής θα έχει θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τομέα και στο συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) και κοινωνικό (κοινωνικοποίηση, απομυθοποίηση).

Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες.

Πληροφορίες για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

12 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2011. 10 Μαΐου λήγουν τα μαθήματα
Αριθμός εισακτέων σε ΑΕΙ - ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2011-12
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 2011
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 2011-12
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

Ενημέρωση μαθητών σχετικά με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στα ΓΕΛ
Πίνακας εξεταζομένων μαθημάτων ΓΕΛ
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μαθητών & αποφοίτων ΕΠΑΛ (Α και Β ομάδας) 2011
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2010 (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ)

Μηχανογραφικό δελτίο 2010 ΓΕΛ - ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) (το επίσημο του ΥΠΕΠΘ για το 2010)
Μηχανογραφικό δελτίο 2010 με βάσεις του 2010 & 2009 & 2008 (πηγή: ΚΕΣΥΠ Αργοστολίου)
Αλλαγές για το Μηχανογραφικό Δελτίο για το 2011
Μηχανογραφικό Δελτίο 2010 ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄)

Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Scratch Day 2011 στην Πάτρα

Ημέρα Scratch στην Πάτρα: "Χρησιμοποιώντας τη SCRATCH για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την Προσχολική Εκπαίδευση"

Ένα δίωρο εργαστήριο πρακτικής εξάσκησης στη Scratch για εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης θα προσφερθεί από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (Laboratory of Science, Mathematics and ICT Education - LoSMICTE) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (http://www.ecedu.upatras.gr), Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της ημερίδας του έργου Fibonnaci (Fibonacci Project) “Science & ICT Festival” (http://www.ecedu.upatras.gr/fibonacci/) που διοργανώνεται από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με το τοπικό παράρτημα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (http://www.omep.gr).

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στις 28 Μαΐου 2011 στις 13:30, στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.